Phong Thanh

Phong Thanh

Xin chào các bạn mình là Phong. Mình Là 1 thành viên của Blog Làm MMO. Công việc chính của mình là 1 ít về SEO, 1 ít về Google Ads, 1 ít về Facebook Ads và 1 ít về Website. tại Blog MMO mình chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình hơn 5 năm với việc kiếm tiền Online.